Tuyển dụng

Trưởng Phòng Mua Hàng (Nữ, Mạnh Về Mua Hàng Ngoại – Giỏi Tiếng Anh) Lương upto 30M

27/05/2022 - 490 lượt xem
- Lập kế hoạch mua hàng cho các dự án về thi công nội thất và thiết bị tháng, quý, năm. - Lập kế hoạch mua hàng cho các dự án về thi công nội thất và thiết bị tháng, quý, năm. - Rà soát hệ thống quy trình, đề xuất, sửa đổi, xây dựng mới.
Xem chi tiết

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (PHỤ TRÁCH C&B) - Lương upto 20 triệu

27/05/2022 - 548 lượt xem
• Phụ trách công tác tính lương, thưởng cho toàn Công ty; • Thực hiện việc phân bổ và kiểm tra phân bổ nguồn nhân lực cho từng dự án của các bộ phận phòng ban liên quan. • Thực hiện các thủ tục và tính thuế TNCN theo quy định, thực hiện việc đăng ký mã số thuế cho người lao động và
Xem chi tiết

CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG

27/05/2022 - 365 lượt xem
• Phối hợp với trưởng phòng/ TGĐ Lập kế hoạch truyền thông phù hợp nhu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp và gắn kết đội ngũ, phát triển thương hiệu Công ty • Triển khai các hoạt động truyền thông theo định hướng từ CEO • Xây dựng nội dung và phát triển các kênh truyền thông của Công ty: website, facebook, tiktok, youtube, linkedin, bản tin nội bộ…Quản trị chung các kênh truyên thông, xây dựng được tính đa dạng trong nội dung, hình thức hoạt động
Xem chi tiết

TRƯỞNG PHÒNG THI CÔNG [Phụ trách mảng cơ điện] - Lương upto 30 triệu

27/05/2022 - 576 lượt xem
- Triển khai bản vẽ thi công hệ thống cơ điện (hệ thống điện, ME) các công trình. - Bóc tách khối lượng vật tư cần thiết phục vụ công tác thi công. - Giám sát thi công, theo dõi, phát hiện các sai sót, tồn tại và đưa ra các phương án giải quyết kịp thời. - Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu cho các dự án mới.
Xem chi tiết

Chuyên viên Đấu thầu/dự toán (Lương upto 20 triệu)

27/05/2022 - 460 lượt xem
1. Hỗ trợ công tác xây dựng quy trình đấu thầu và lập kế hoạch đấu thầu các dự án của công ty 2. Tham gia triển khai thực hiện việc mời thầu, chào giá cạnh tranh theo đúng qui định của Công ty và pháp luật:
Xem chi tiết

Senior Assistant – Trợ Lý Cấp Cao Cho TGĐ (Mảng Kinh Doanh Dự án – Giỏi tiếng anh)

27/05/2022 - 534 lượt xem
Trợ giúp Tổng Giám đốc trong công tác điều hành Khối kinh doanh Dự án; Thay mặt Tổng Giám đốc làm việc với các phòng ban và đối tác, quan hệ đối nội, đối ngoại theo chỉ thị của Tổng Giám Đốc; Tham mưu và trợ giúp Tổng Giám đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển Kinh doanh; Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc lập kế hoạch kinh doanh, kiểm soát báo cáo thực hiện theo kế hoạch kinh doanh của Khối kinh doanh;
Xem chi tiết

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG – Lương upto 20 triệu

27/05/2022 - 479 lượt xem
- Thực hiện công tác chấm công theo phòng, - Lập và phân tích các số liệu báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất trong phạm vi công tác tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng để tham mưu cho BGĐ - Thực hiện công tác đánh giá nhân sự hàng tháng từ đó làm căn cứ trả lương, thưởng, phạt và sát hạch lương định kỳ
Xem chi tiết