Bảo trì, bảo dưỡng theo quy tắc

Theo như tôn chỉ hoạt động của công ty là “Dài Hạn”, MKE luôn đảm bảo cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chu đáo từ cung cấp đến bảo hành, bảo dưỡng xuyên suốt dòng đời của sản phẩm.

Dịch vụ chuyên nghiệp tại MKE

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MỸ KIM nhận thức rằng: đạo đức kinh doanh thật sự là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến sự sống còn và được sử dụng làm tiêu chuẩn để xác định giá trị.

Dịch vụ bảo trì theo quy tắc

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MỸ KIM nhận thức rằng: đạo đức kinh doanh thật sự là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến sự sống còn và được sử dụng làm tiêu chuẩn để xác định giá trị.

Dịch vụ bảo dưỡng theo quy tắc

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MỸ KIM nhận thức rằng: đạo đức kinh doanh thật sự là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến sự sống còn và được sử dụng làm tiêu chuẩn để xác định giá trị.